שואלת: אם מישהו צולל עמוק לתוך ליבוחלק מהאנשים שמגיעים למפגשים שלך מעידים על חוויות של היפתחות איתך או עם מישהו אחר, הם נפתחים להוויה שלהם, הם מגיעים לידיעה והכרה באמת של ההוויה (הביינג) שלהם, ואז הם סוגרים את עצמם שוב. אז למה, אחרי שהם יודעים את הטוב שיש בפתיחות שלהם, למה הם סוגרים את זה שוב?

ג’ון: ידיעת האמת מאוד משחררת כחלק מהתובנה של מה שאנחנו באמת. אבל הכרה באמת התובנה הזו, של מה שאנחנו באמת, אינה נושאת אותנו כשאנו עוברים דברים, כי החוויות ב׳עצמי׳ (סלף) שלנו נובעות מדפוסים בעלי צורה מאוד מגובשת וסמיכה, שמהווים שליטה מאוד הדוקה. ב׳עצמי׳ שלנו השליטה הגסה הזאת, הצורה המאוד גסה הזאת מופעלת בקלות על ידי כל דבר, חיובי או שלילי.  ולכן, מיד מתגבשות בתוכנו תבניות עבות ונוקשות שבאופן טבעי משמשות אותנו כדי להתייחס לחוויות חיוביות או שליליות. לעומת זאת כשאנחנו מתייחסים למה שאנחנו כהוויה, הצורות והתבניות של הווייתנו הן מאוד מאוד עדינות, מאוד דקות. אין להן את העובי והנוקשות של התבניות בסלף.
למשל, אחת התבניות ב׳עצמי׳ היא כוח הרצון שלנו. כוח הרצון הוא מאוד חזק, אך גם הוא יכול להתרכך. כשכוח הרצון מתרכך מגיעה במקומו ‘נכונות’. נכונות היא דבר שקשה להגיע אליו, במיוחד בתוך חוויות שליליות. בעיצומה של חוויה שלילית, כוח הרצון מתכווץ ומתקשה והופך לכוונה. כשאנחנו נרגעים כמודעות בתוך החוויה השלילית, נכונות מתחילה להיפתח וכוח הרצון מתחיל להתרכך. כוח הרצון הופך זהה לטבעו האמיתי של ליבנו.
זו לא חוויה שקל לקיים כיוון שכל דבר, בייחוד חוויות שליליות, שמתקיף את ה׳עצמי׳ מזמן את כוח הרצון שהוא מרכז הכוח שלנו, להיכנס ולעזור לנו. כאשר אנחנו משתמשים בכוח הרצון לעזור לעצמנו בעיצומה של חוויה שלילית אנחנו באופן טבעי מתהדקים, מתקשים ומשתמשים בכוח ועוצמה. עם כוח ועוצמה בא השימוש ברגשות חזקים. רגשות חזקים נדמים כעוזרים לנו כשהנסיבות קשות והתחושות קשות, או כשהנסיבות שליליות והתחושות שליליות, אך הם גם גורמים לכך שה׳עצמי׳ שלנו מוחזק באופן שיטתי כבן ערובה, מה שלוקח אותנו רחוק מאוד ממה שאנחנו באמת. רחוק מטבעה האמיתי של מודעות: פתיחות ורכות.
אך כאשר יש מרחק של זמן מהנסיבות, באופן טבעי הכל חוזר למקום, לשקט. ויחד עם השקט יש פתיחות והתרככות, וישנה חזרה עדינה מאוד אל הפתיחות של הלב, שזוהי בעצם חזרה לתחילת הצורה של ההוויה שלנו.

Leave a Reply

The following GDPR rules must be read and accepted:
This form collects your name, email and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our privacy policy where you will get more info on where, how and why we store your data.